Tarkoituksellisen monimerkityksellinen sana, joka jätetään tarkoituksellisesti tarkemmin määrittelemättä.