Toisten mielestä on hirmu hauskaa ottaa valokuvia. Melkein kaikista on mukava katsoa kuvia, varsinkin jos niiden merkityssisältö sopii katsojalle.  Kovin harva nauttii kuvattavana olemisesta, joten suurin osa on ulkoistanut sen valokuvamalleille. Elegia pohti aihetta jokin aika sitten.

Tänään haastesana on "valokuvassa". Siis ei se sana ole missään valokuvassa, vaan se sana itse on se haastesana. No hyvä on, on se.

Valokuvassa