On kisällejä ja mestareita, molemmat ammattimiehiä, ainakin joskus. Kisälli on varmaan jonkinlainen sälli ja sälleistä kerrotaan paljon tarinoita. Sen sijaan mestari on monitulkintainen termi ja osa tarinoista on todennäköisesti piilotettu toisenlaisten termien taakse.

Ennenvanhaan sitä, joka kuninkaan käskystä katkaisi pään toiselta, sanottiin pyöveliksi tai mestaajaksi. Nykyinen kieli hakee entistä lyhyempiä tapoja ilmaista asia ja siksi sana mestari voisi tarkoittaa samaa kuin ennen mestaaja. Samoin kuin lintsaaja tai lintsari, poraaja tai porari, passaaja tai passari, lahtaaja tai lahtari, pihtaaja tai pihtari, tussaaja tai tussari :-) Esimerkkejä piisaa.

Tänään ja tällä viikolla aiheena on "mestari" kaikkine heräävine ajatuksineen.