Kiire vessaan, vai? Vai onko se koira joka ei oikein malttaisi? Vai joku satunnainen kadulla kulkija?